הטיפול בבקשות לגמול השתלמות א' ו-ב' כרוך בתשלום.

להלן פרוט גובה האגרה בהתאם לסטטוס החברות בהסתדרות:

·        אקדמאים משלמי דמי חבר (0.90% ) – 50 ₪.

·        אקדמאים משלמי דמי טיפול ארגוני (0.75% ) – 200 ₪.

·        מי שאינו חבר הסתדרות ואינו משלם דמי טיפול ארגוני – 400 ₪.

את האגרה יש לשלם לזכות חשבון מס' 51331215 ע"ש הסתדרות האקדמאים במח"ר, בבנק לאומי (10) סניף ראשי (800).

את האגרה ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים באמצעות שובר תשלום או ישירות לחשבון. התשלום הינו חד פעמי ועומד לזכותו של העובד עד לאישור גמול ההשתלמות.
את האסמכתא על התשלום יש לצרף לטופס הבקשה.

שוברי תשלום ניתן להשיג במשרדי גמול ההשתלמות ובמחוזות המח"ר.