סמינרים

קרן "ידע" עורכת עשרות סמינרים בשנה.

הסמינרים מתקיימים בבתי מלון ברמה הגבוהה ביותר ומטרתם להעשיר את הידע מקצועי של החברים.

תוכנית הסמינרים מוצעת ע"י נציגי המח"ר במקומות העבודה ומאושרת ע"י הגורמים המוסמכים בהסתדרות המח"ר ובקרן ידע.

אנו עורכים סמינרים בנושאים כלליים וספציפיים.


הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים