מלגות

זכאות העמית להשתתפות בפעילויות קרן "ידע", לרבות קבלת מלגות, הינה בהתאם לקריטריונים, לכללים ולתנאי הזכאות, שנקבעים מעת לעת ע"י מועצת המנהלים של הקרן ואשר בתוקף במועד קבלת הבקשה לקבלת מלגה במשרדי קרן "ידע".

כמו כן, הקרן רשאית לשנות את גובה ההקצבות לעמיתים מדי שנה בהתאם למצב הקרן.

הקריטריונים, הכללים ותנאי הזכאות לקבלת מלגה לשנת 2017, מופיעים כאן.

חשוב: בהתאם להחלטת מועצת המנהלים של הקרן, החל משנת 2018 ואילך, תחל שנת הזכאות למלגה בתחילת כל חודש ינואר ותסתיים בסוף כל חודש דצמבר.  . 

 

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים