הקמת אגודה מקצועית חדשה למח"ר

ביום 10.5.2016 נחתם הסכם קיבוצי בין המעסיקים במגזר הציבורי לבין הסתדרות המח"ר בו הוסכם על הקמת אגודה מקצועית ללימודי ניהול ומנהיגות - כולל השתלמויות וסמינרים מקצועיים בחו"ל.
החל מה 01.01.2016 יהיו זכאים העובדים האקדמאיים המדורגים בדירוג המח"ר לקבלת החזר מהמעסיק בגין דמי חבר בלשכת האקדמאי- האגודה המקצועית לניהול ומנהיגות.
זכות זו הינה בנוסף לזכאות העובדים לקבלת דמי החבר המגולמים ב- 2 אגודות מקצועיות (הניתנת לעובדי המח"ר מדי שנה במשכורת חודש אוקטובר).
 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים