לשכת יו"ר הסתדרות המח"ר

אלכסנדרה ציבולבסקי - יו"ר

אלינה הלטמן - עוזרת אישית ליו"ר המח"ר

דוא"ל: alinah@histadrut.org.il

הודיה שקד - מנהלת לשכת יו"ר

דוא"ל: hodayas@histadrut.org.il

טלפון: 03-6921882

פקס: 153-3-6921812


 
לשכת מנכ"ל

אפרת בן שושן - מנכ"ל

קרן סמו  - מנהלת לשכת מנכ"ל

דוא"ל: kerens@histadrut.org.il

טלפון: 03-6921660

פקס: 1533-6921660

 


הנהלת חשבונות

אביבה ישראלי - מנהלת חשבונות

דוא"ל:  avivai.jr@histadrut.org.il

טלפון: 02-5456513

פקס: 02-5002986

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים