המחלקה לאיגוד מקצועי

  

עו"ד איתן מייקל, מזכיר חטיבת פסיכולוגים
דוא"ל:  
eitanm@histadrut.org.il
טלפון: 03-6921092


משה וייצמן, מזכיר חטיבה
דוא"ל:
moshew@histadrut.org.il

טלפון: 03-6921048

 

לוי גנון – מזכיר חטיבה

דוא"ל: ganonl.jr@histadrut.org.il

טלפון: 02-5456508

פקס: 6248976 - 02

 


עו"ד סיון גבריאלי - מזכירת החטיבת הפסיכולוגים

דוא"ל: sivanga@histadrut.org.il

פקס: 153-3-6084231

 

 

 

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים