טפסי הצטרפות

ההסתדרות החדשה

ההסתדרות החדשה - אשראי


טפסי קרן ידע

טופס בקשה לקבלת מלגת השתלמות וטופס אישור מעסיק

טופס אישור מעסיק למלגות פרטניות

טופס אישור מעסיק לקורס המתקיים בבית האקדמאי


טפסי בקשה לקבלת גמולים

בקשה לקבלת גמול א'

בקשה לקבלת גמול ב'דמי טיפול

הטיפול בבקשות לגמול השתלמות א' ו- ב' כרוך בתשלום.

להלן פרוט גובה האגרה בהתאם לסטטוס החברות בהסתדרות:

       אקדמאים משלמי דמי חבר (0.95%) - 50 ש"ח.

        אקדמאים משלמי דמי טיפול ארגוני (0.8%) – 200 ש"ח.

       אחרים - 400 ש"ח.
 

את האגרה יש לשלם לזכות חשבון מספר 513312/15 ע"ש הסתדרות האקדמאים במח"ר, בבנק לאומי, סניף ראשי (800).


את האגרה ניתן לשלם בכל סניפי הבנקים באמצעות שובר לתשלום או ישירות לחשבון.
התשלום הינו חד פעמי ועומד לזכותו של העובד עד לאישור גמול ההשתלמות.

שוברי תשלום ניתן להשיג במשרדי גמול ההשתלמות ובמחוזות המח"ר.

 

 

 

 

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים