כניסה לאתר החדש של קרן ידע

www.yeda.org.il

 

*החל משנת 2018 ואילך, תחל שנת הזכאות למלגה בתחילת חודש ינואר ותסתיים בסוף חודש דצמבר.

*ניתן יהיה להשתתף בסמינר אחד בשנה, על בסיס "כל הקודם זוכה".

*לא ניתן להירשם באמצעות פקס, יש לשלוח טפסי רישום בדואר.
 למשלמים באמצעות כרטיס אשראי ניתן לשלוח טפסים בדוא"ל לכתובת המצוינת בטופס הרישום.

*בקשה להרשמה לסמינר תיבחן, אך ורק בצרוף טופס רישום מלא ואמצעי תשלום מצורף.

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים