הליך הגשת בקשה למלגה פרטנית

 
בקשות למלגה יתקבלו בדואר בלבד בכתובת: בית האקדמאי, רח' דוד רמז 13 חולון.
בקשות אשר כוללות חשבונית/ קבלה דיגיטאלית של המוסד המלמד, ואם קיימת השתתפות
מעסיק, ניתן להגיש בדוא"ל: melagot@machar-yeda.org.il
 

 
מילוי טופס בקשה למלגה

טופס בקשה ואישור מעסיק

                                                                                                                                                                                                                   

   בקשה להשתלמות  שאינה לתואר


בקשה ללימודי  תואר נוסף בתחום
מדעי  החברה והרוח

                                                                                                                                                                                                     

 
יש לצרף:

  טופס בקשה למלגה מלא.                                                                   
  אישור סיום השתלמות/ קורס

  אישור תשלום - חשבונית/ קבלה              
 מקור בלבד (אם קיימת השתתפות
 מעסיק , ניתן לצרף העתק מאישור
 הקבלה)

  צילום המחאה ריקה.

  אישור המעסיק מלא וחתום  על ידו לרבות מועד מדויק של  תחילת  
 הפרשות   לקרן "ידע".

        

 
 
יש לצרף:

 טופס בקשה למלגה מלא.  

 אישור סיום שנת לימודים כולל גיליון ציונים. 
    

 אישור תשלומי שכר לימוד לשנת הלימודים 
  ממדור שכ"ל או קבלות 
לתשלומים ששולמו.

 צילום המחאה ריקה.

 אישור המעסיק מלא וחתום על ידו לרבות    מועד מדויק של תחילת הפרשות לקרן "ידע".

                  
    
 

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים