קרן ידע מקיימת קורסים בשיתוף מכללות בבית האקדמאי, בחיפה ובבאר-שבע.

הקורסים מיועדים לכלל האקדמאים במח"ר, מרביתם מאושרים לגמול השתלמות.

פרטים לגבי הקורסים יש לברר מול המכללה לפי הפרטים המופיעים בדף הקורס.

חשוב: בהתאם להחלטת מועצת המנהלים של הקרן, החל משנת 2018 ואילך, תחל שנת הזכאות למלגה בתחילת כל חודש ינואר ותסתיים בסוף כל חודש דצמבר.  

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים