קרן ידע מקיימת קורסים בשיתוף מכללות בבית האקדמאי, בחיפה ובבאר-שבע.

הקורסים מיועדים לכלל האקדמאים במח"ר, מרביתם מאושרים לגמול השתלמות.

פרטים לגבי הקורסים יש לברר מול המכללה לפי הפרטים המופיעים בדף הקורס.

חשוב: בהתאם להחלטת מועצת המנהלים של הקרן, החל משנת 2015 ואילך, תחל שנת הזכאות למלגה בתחילת כל חודש מרץ ותסתיים בסוף כל חודש פברואר.  

קרי, ההשתתפות בקורסים המתחילים בחודשים ינואר-פברואר 2017 תהא על חשבון הזכאות למלגה של שנת 2016.  

  

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים