כללי

קרן "ידע" לאקדמאים במח"ר הוקמה על ידי הסתדרות המח"ר והמעסיקים במגזר הציבורי מתוקף הסכם השכר לשנים 1993-96. בהתאם להוראות ההסכם, על המעסיק להעביר מידי חודש לקרן 0.5% מהשכר הקובע לגמלה של כל האקדמאים בדירוג המח"ר המועסקים אצלו.

מטרות

הרחבת אופקים, העמקת דעת ועדכון ידע בקרב העובדים האקדמאים במדעי החברה והרוח, באמצעות ארגון השתלמויות, הכשרות, הדרכות וסיוע במתן מלגות.

 
פעילויות עיקריות   

קיום סמינרים לימודיים ברחבי הארץ

 

מתן מלגות לקורסים והשתלמויות

 

מתן מלגות לתארים אקדמאים מתקדמים

 

קיום ימי עיון וסיורים ברחבי הארץ

 

 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים