הליך בקשה לרישום לסמינר

 

1. מילוי טופס בקשה לרישום לסמינר

ניתן להוריד את טופס הבקשה מרשימת הסמינרים באתר

 או לקבל את הטופס מנציג האקדמאי במקום העבודה

                                                                            

2. מילוי טופס אישור מעסיק

                                                                           

3. יש לצרף:

   טופס בקשה לרישום לסמינר :

   - יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בכתב קריא וברור.

   - במידה והינך מעוניין לחלוק חדר עם עמית אחר, חובה לציין את
     שמו המלא. 
     

   - במידה והינך מעוניין לצרף נלווה יש לציין זאת על גבי הטופס במקום 
     המיועד לכך.

   אישור המעסיק מלא וחתום על ידו

   המחאה לפקודת קרן "ידע"

  

 

שים

  בהיעדר אחד מהמסמכים הנדרשים, בקשתך תוחזר אליך ולא יובטח עבורך מקום בסמינר.

  כ-10 ימים מתום ההרשמה לסמינר קרן "ידע" יישלח בדואר / דואר אלקטרוני אישור/
     סירוב לבקשה.

  במידה ולא ציינת נלווה/ עמית לחדר, תצורף באופן אקראי לעמית אחר.
     ניתן לקבל חדר יחיד בתוספת תשלום.

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים