תנאי זכאות

לכל עמית בקרן שמורה הזכות להשתתף בסמינרים. בקשות רישום לסמינר מטופלות ומאושרות לפי סדר הגעתן ובכפוף לקריטריונים הבאים:

 העובד מדורג בדירוג המח"ר והמעסיק מפריש לקרן את מלוא התשלום עבורו מדי חודש בחודשו.

 הזכאות להשתתפות בסמינר מתחילה לאחר שנת אכשרה מלאה בקרן.

 לעובד יתרת ניצול למלגה.

 שיעור המלגה הינו יחסי לחלקיות המשרה של העמית.

 עובד זכאי לצאת לסמינר פעם אחת בשנה בזכות ראשונה, ובפעם השניה על בסיס מקום פנוי.

 תקופת הזכאות ליציאה לסמינר החל משנת 2018 , תחושב מתחילת ינואר ועד סוף דצמבר של השנה הקלנדרית הבאה.

מובהר כי מספר חדרי המלון המוקצים לקיום הסמינר, מוגבל וידוע מראש ולכן ככל שתקדים/י הרשמתך, סיכוייך להשתתף בסמינר יגדלו.


השתתפות בסמינרים הנערכים מטעם הקרן מחייבת את העמית לעמוד בנהלי הקרן.

 

 

 


 

הסתדרות האקדמאים במח"ר

 | ארלוזורוב 93 תל אביב 6209801 

עיצוב ופיתוח: אמן מחשבים